In situ near-infrared spectroscopy monitoring of the lyophilization process.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Staffan Folestad

anders sparen

Anders Rasmuson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Pharmaceutical Research

Vol. 20 494-

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08