A method for life cycle assessment environmental optimisation of a dynamic process exemplified by an analysis of an energy system with a superheated steam dryer integrated in a local district heat and power plant.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Hans Björk

Anders Rasmuson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Chem. Eng. J.

Vol. 87 381-394

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07