The influence of drying medium, temperature and time on the release of monoterpenes during convective drying of wood chips.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Susanne Danielsson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Anders Rasmuson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Drying Technology

Vol. 20 1427-1444

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07