Liquid dispersion and gas hold-up in packed bubble columns at atmospheric pressure.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Peter Therning

Anders Rasmuson

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Chem. Eng. J.

Vol. 81 69-81

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07