Liquid dispersion, gas hold-up and frictional pressure drop in a packed bubble column at elevated pressures.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Peter Therning

Anders Rasmuson

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Chem. Eng. J.

Vol. 81 331-335

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08