Life cycle assessment of an energy-system where a superheated steam dryer is integrated with a local district heat and power plant.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Hans Björk

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Anders Rasmuson

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Drying Technology

1121-1134

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07