Influence of thermal ageing on dielectric responce of oil-paper insulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Jaroslaw Gielniak

Andjey Graczkowski

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

H Moranda

Hanna Moscicka-Grzesiak

Krzysztof Walczak

Mataerials Science

0137-1339 (ISSN)

Vol. 27 4/2 1199-1205

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08