The microstructure of La0.67Sr0.33MnO3 grain boundaries on SrTiO3 bicrystal substrates
Paper i proceeding, 2004

Författare

Tomas Liljenfors

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Robert Gunnarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Zdravko Ivanov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Eva Olsson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Annalen der Physik (Leipzig)

Vol. 13 83-84

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07