Microstructure of d.c. magnetron sputtered TiB2 coatings
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

M. Berger

E. Coronel

Eva Olsson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Surface&Coatings Technology

Vol. 185 240-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07