Formal Verification of Fault Tolerance Aspects
Poster (konferens), 2005

Författare

Ruben Alexandersson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Daniel Larsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE)

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06