Low-temperature thermal conductivity of superconductors with gap nodes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Tomas Löfwander

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Mikael Fogelström

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Physical Review Letters

Vol. 95 107006-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08