SUNDT-A simulation tool for ultrasonic NDT and its application in the procedure of inspection qualification
Poster (konferens), 1997

Författare

Håkan Wirdelius

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Alexander Blomquist

Proc. World congress on ultrasonic

124-125
4-9900616-0-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

ISBN

4-9900616-0-8

Mer information

Skapat

2017-10-06