Noetherian Residue Currents
Preprint, 2005

Författare

Mats Andersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Elizabeth Wulcan

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2005:40

Mer information

Skapat

2017-10-07