ProVÅRD - Verktyg och processer för värdeskapande arbete
Övrigt konferensbidrag, 2010

Produktionsergonomi

Production Ergonomics

Författare

Caroline Jarebrant

Göteborgs universitet

Kerstin Ulin

Göteborgs universitet

Ulrika Ny Harlin

Jan Johansson Hanse

Göteborgs universitet

Jörgen Winkel

Göteborgs universitet

Proceedings: Kvalitetsveckan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 8–12 mars 2010

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Arbetslivsstudier

Tvärvetenskapliga studier

Tillämpad psykologi

Miljömedicin och yrkesmedicin

Mer information

Skapat

2017-10-10