If the language is the tool, what is the outcome?
Paper i proceeding, 2007

Författare

Linda Bradley

Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation

Göteborgs universitet

Berner Lindström

Göteborgs universitet

Hans Rystedt

Göteborgs universitet

Sylvi Vigmo

Göteborgs universitet

EUROCALL, Ulster, Northern Ireland

Ämneskategorier

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-06