Concerning design
Bok, 2005

Författare

Lars Hallnäs

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Marcus Bergman

Simonetta Carbonaro

Clemens Thornquist

Ämneskategorier

Övrig annan humaniora

ISBN

91-975576-0-9

Mer information

Skapat

2017-10-08