Gasification of biomass and waste
Kapitel i bok, 2010

gas cleaning

thermal waste treatement

Fluidized bed

gasification

Biomass

Författare

Alberto Gómez Barea

Bo G Leckner

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Handbook of Combustion


978-3-527-32449-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

978-3-527-32449-1

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13