Growth, management and financing of new technology-based firms - assessing value-added contributions of firms located on and off Science Parks.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Peter Lindelöf

Omega

Vol. 30 3 143-154

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07