Science Parks and the growth of new technology based firms – academic-industry links, innovation and markets.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Peter Lindelöf

Research Policy

Vol. 31 6 859-876

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08