Assessing Sustainability: A Case Study of University Students' Production of Text and Talk in Environmental Engineering
Kapitel i bok, 2010

mediation

disciplinarity

writing pedagogy

writing research

interaction analysis

writing process

engineering education

Författare

Ann-Marie Eriksson

Göteborgs universitet

Centrum för fackspråk och kommunikation

Interdisciplinarity: Thinking and Writing Beyond Borders. Eds Graves, Heather & Graves, Roger. Proceedings from the 25th conference of the Canadian Association of Teachers of Technical Writing.

135-153
978-0-9866269-0-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-0-9866269-0-6

Mer information

Skapat

2017-10-06