On the classical double of parabolic subalgebras
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Iulia Pop

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Communications in Algebra

0092-7872 (ISSN) 1532-4125 (eISSN)

Vol. 32 10 3787-3796

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1081/AGB-200027721

Mer information

Skapat

2017-10-06