On multi-avoidance of generalized patterns
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

trees

forbidden subsequences

permutations

Författare

Sergey Kitaev

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ars Combinatoria

0381-7032 (ISSN)

Vol. 76 321-350

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07