Life Cycle Assessment of the District Heat Distribution System, Part 2: Network Construction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Morgan Fröling

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Magdalena Svanström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

International Journal of Life Cycle Assessment

Vol. 10 6 425-435

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08