Optimisation of Manufacturing Systems Using Time Synchronised Simulation
Licentiatavhandling, 2010

continuous simulation

industial control system

PLC

simulation based optimisation

parameter tuning

optimisation methods

virtual manufacturing

C118, Gustava Melins gata 2, Trollhättan
Opponent: Associate Professor Charlotta Johnsson, Department of Automatic Control, Lund University.

Författare

Bo Svensson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Produktion

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R003

C118, Gustava Melins gata 2, Trollhättan

Opponent: Associate Professor Charlotta Johnsson, Department of Automatic Control, Lund University.

Mer information

Skapat

2017-10-07