NOx adsorption over a wide temperature range on Na-ZSM-5 films
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

NOx adsorption

ZSM-5 films

monolith

adsorption mechanism

Författare

Indra Perdana

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Derek Creaser

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Olov Öhrman

Jonas Hedlund

Journal of Catalysis

0021-5917 (ISSN)

Vol. 234 219-229

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06