Adsorption of H2/CO2 on cation exchanged ZSM-5 Zeolites
Poster (konferens), 2005

cation exchange

CO2 adsorption

ZSM-5

zeolite

H2 adsorption

Författare

Sang Wirawan

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Derek Creaser

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

19th North American Catalysis Society Meeting

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08