The lignoboost process: Solubility of lignin
Paper i proceeding, 2010

Författare

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

International Chemical Recovery Conference; 2010 International Chemical Recovery Conference; Williamsburg, VA; 29 March 2010 through 1 April 2010

Vol. 2 33-42
978-159510198-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

978-159510198-3

Mer information

Skapat

2017-10-08