English Lexical Nominalizations in a Norwegian-Swedish Contrastive Perspective
Doktorsavhandling, 2007

Lilla Hörsalen, Humanisten. Kl 13.00
Opponent: Professor emeritus Kay Wikberg

Författare

Lene Nordrum

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

ISBN

-10612212

Lilla Hörsalen, Humanisten. Kl 13.00

Opponent: Professor emeritus Kay Wikberg

Mer information

Skapat

2017-10-10