Working with concepts in the fuzzy front end: exploring the context for innovation for different types of concepts at Volvo Cars
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

project management

Författare

Maria Backman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Sofia Börjesson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Sten Setterberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

R&D Management

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13