Trellis Code Multiple Access (TCMA) - Detectors and Capacity Considerations
Licentiatavhandling, 2000

constellation-constrained capacity

iterative detection

interference cancellation

TCMA

TCM

trellis coded modulation

Trellis code multiple access

APP algorithm


Författare

Fredrik Brännström

Institutionen för datorteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Technical report - Chalmers University of Technology, Department of Computer Engineering, Göteborg: 357L

Mer information

Skapat

2017-10-07