A Study of Heat Pump Systems with Low-Temperature Seasonal Heat Storage in Clay
Doktorsavhandling, 1986

Författare

Per-Åke Franck

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-7032-266-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 588

Mer information

Skapat

2017-10-08