Hög- och lågtemperaturlagring i mark - tekniska aspekter
Rapport, 1986

Författare

Gösta Rosenblad

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Per-Åke Franck

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08