Organising the supply side of companies - System sourcing at a military equipment producer
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Ingrid Hessel

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

20th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Sønderborg, August 16-18

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07