Bioenergy for climate stabilization
Artikel i övrig tidskrift, 2004

Författare

Göran Berndes

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Christian Azar

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Pål Börjesson

Bioenergy International

no 9, May 5-

Ämneskategorier

Fysik

Annan naturresursteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07