Production Quality Improvements Using Statistical and Geometrical Analysis of Car Body Measurements
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Thomas Ahlmark

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Johan Carlson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Research Report 34

Ämneskategorier

Maskinteknik

Matematik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13