Quality from Customer needs to customer satisfaction, 3rd edition
Bok, 2010

satisfaction

Improvement

Production

Leadership

processes

services

Quality

customer

Product development

Management

Författare

Bo Bergman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Bengt Klefsjö

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-44-05942-6

Mer information

Skapat

2017-10-08