On crack propagation in rails under RCF loading conditions
Paper i proceeding, 2010

Författare

Jim Brouzoulis

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceeding 23rd Nordic Seminar on Computational Mechanics

0348-467X (ISSN)

42-44

Ämneskategorier

Maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-06