Filtration of lignin from a lignocellulose based ethanol pilot plant
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Kristofer Dingwell

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Maria Sedin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Övrig annan teknik

Kemiska processer

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27