Filtration of lignin from lignocellulose based ethanol production
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Kristofer Dingwell

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Maria Sedin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Proceedings The 13th Nordic Filtration Symposium edited by Antti Häkkinen, 10-11 June 2010, Lappeenranta, Finland.

58-65
978-952-214-941-1 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Övrig annan teknik

Kemiska processer

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-952-214-941-1

Mer information

Skapat

2017-10-06