Optimal regularity for semilinear stochastic partial differential equations with multiplicative noise
Preprint, 2010

Författare

Raphael Kruse

Stig Larsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2010:46

Mer information

Skapat

2017-10-07