Biomass gasification for hydrogen production in refineries
Kapitel i bok, 2011

process integration

Oil refining industry

Biomass gasification

Författare

Daniella Johansson

Industriella energisystem och -tekniker

Thore Berntsson

Industriella energisystem och -tekniker

EUROPEAN ENERGY PATHWAYS - Pathways to a Sustainable European Energy System

341-344

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

978-91-978585-1-9

Mer information

Skapat

2017-10-07