rex : ren
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Digital remediation recreates a semi-physical/virtual event – a rock concert – and reflects on the academic usage of copyrighted material.

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Audiovisual Thinking

Vol. 2010 2

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Filosofi

Juridik (exklusive juridik och samhälle)

Filmvetenskap

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06