Olika sätt att hantera fukt i köldbärarsystem
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

Paula Wahlgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

P Frygner

VVS Teknik och installation

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-25