Equilibration of fluid-phase coexistence in polydisperse particle systems with short- and moderate-range depletion attractions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Johan Bergenholtz

Göteborgs universitet

Bodil Ahlström

Göteborgs universitet

Fluid Phase Equilibria

Vol. 305 9-18

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-10