Bethe ansatz for the deformed Gaudin model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

yang-baxter equation

Författare

Petr Kulish

Nenad Manojlovic

Maxim Samsonov

Alexander Stolin

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Proceedings of the Estonian Academy of Sciences

1736-6046 (ISSN) 1736-7530 (eISSN)

Vol. 59 4 326-331

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.3176/proc.2010.4.11

Mer information

Skapat

2017-10-07