Ammonia SCR - Hydrothermal stabillity and kinetic studies
Licentiatavhandling, 2011

KS101, Kemigården 4

Författare

Norman Wilken

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

Heat of adsorption for NH3, NO2 and NO on Cu-Beta zeolite using microcalorimeter for NH3 SCR applications

Catalysis Today,; Vol. 151(2010)p. 237-243

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

KS101, Kemigården 4

Mer information

Skapat

2017-10-08