Standardekonomisystem för stordatorer – EPOK, EPOS & FACTS, 1969–1986: Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 29 januari 2008
Rapport, 2008

datorer och databehandling

redovisning

historia – 1945-

ekonomisystem

vittnesseminarium

vetenskapshistoria

datorisering – effekter på samhället

informationsteknik

historia – datorer

ekonomistyrning

teknikhistoria

programvara

Författare

Gustav Sjöblom

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

Teknikhistoria

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-91-7415-052-0

Mer information

Skapat

2017-10-08