Predictions of catastrophes in space over time
Preprint, 2011

Författare

Anastassia Baxevani

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Richard Wilson

Manuel Scotto

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2011:9

Mer information

Skapat

2017-10-06