Tracing and understanding the origin of incubators resources and goals
Paper i proceeding, 2011

Författare

Lise Aaboen

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

18th International product development management conference "Innovate through design", Delft, the Netherlands.

1998-7374 (ISSN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Företagsekonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07