A class of gap functions for variational inequalities
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Torbjörn Larsson

Mathematical Programming, A

Vol. 64 1 53-79

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07